Hizmet Sektöründe müşterilerine; yüzme havuzu inşaatı, filtrasyon ve ekipman kurulumu üzerine hizmet vermek amacıyla kurulan Promak olarak; çevre ve topluma karşı olan sorumluluğunun bilincinde olan, sürekli gelişime inanan ve yürüttüğü faaliyetlerde;

  • Mevcut Uluslararası ve Ulusal Yasal Mevzuata ve ISO 14001 Standardı gerekliliklerine uymayı,
  • Doğaya ve Çevreye kirlilik yaratabilecek her türlü etkeni kontrol altında tutarak, faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek kirliliği en az seviyeye indirmeyi ve bu seviyede tutmayı,
  • Doğal kaynakların doğru kullanımını sağlamak adına teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamayı,
  • Müşteriler, odak noktası kabul edilerek, sağlıklı bir çevrede hizmet alabilmeleri için, istek, beklenti ve ihtiyaçlarının araştırıp, uygun hizmetlerin planlanmasını ve verilmesini sağlamayı,
  • Çevre koruma adına yürüttüğümüz faaliyetleri, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, çevre bilincinin yaşamın bir parçası olduğunu ve çevresel duyarlılığın arttırılması için ihtiyaca göre gelişen eğitimleri vermeyi,
  • Atık Yönetimi prensiplerini belirleyerek ve bu prensipler doğrultusunda bilinçli tüketiciler olarak, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve çevre işletmeleri daha bilinçli tüketime ve tüketim sonucu ortaya çıkan atıkları azaltma ve doğru değerlendirme konularında yönlendirmeyi,
  • Çevre Etkilerini ölçülebilir hale getirmeyi, sonuçlar arasında bağlantı kurup, verilen hizmetlerle ilgili sürekli iyileştirmenin sağlanması için hedefler belirlemeyi, çalışanlarla yönetimin birlikteliğini sağlamayı,
  • Biyoçeşitliliğin korunması ilkesi konusunda gerekli araştırma, projelendirme ve uygulamaları yapmayı,

Taahhüt ederiz…