Hizmet Sektöründe müşterilerine; yüzme havuzu inşaatı, filtrasyon ve ekipman kurulumu üzerine hizmet vermek amacıyla kurulan Promak olarak;

  • İşletmemizin hizmete açıldığı tarihten bu yana artan hizmet kalitemizin ivmesini kaybetmeden devamının sağlanacağını,
  • Hizmet Sektöründe gerek yurtdışı gerek yurtiçinde adından söz ettiren bir marka olmak için yurtdışı ve yurtiçindeki her noktaya ulaşabilme aracının müşterilerimiz olduğu bilincini koruyarak hareket edeceğimizi,
  • Verdiğimiz her hizmet ve ürettiğimiz her üründe müşteri odaklı hedeflerimizi sürekli yükselterek, sürdürülebilir rekabetçi avantajın elde edilmesini sağlayacağımızı,
  • İşletme olarak sahip olduğumuz ve hizmet için kullandığımız tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacağımızı,
  • Hizmet sektörünün gerektirdiği gerek ulusal gerek uluslararası tüm yasal gereklilikleri uygulamaktaki başarımızı sürdüreceğimizi,
  • Hizmet ve ürün sunumundaki en önemli destekçilerimizin çalışanlarımız olduğunun bilinci ile çalışanlarımızın mesleki gelişimlerini sağlamak adına gereken eğitim ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları gidererek sürekli kılmak için iyileştirme ortamını sürekli kılacağımızı,
  • Yaratılan ekip ruhunun korunması için tüm ilgili tarafların memnuniyetlerini arttırmaya yönelik tüm faaliyetler için üst düzeyde çaba göstereceğimizi,
  • İşletmemizde sunduğumuz tüm hizmet ve ürün süreçlerinde sürekli iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam ederek, gereken durumlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyet çalışmalarını eksiksiz yürüteceğimizi,

Taahhüt ederiz…