IAF Açılımı:
ISO tarafından yayınlanan global Kalite Yönetim Sistemleri, uluslararası ticarette geçerlilik, kabul edilirlik ve güvenilirlik gibi ihtiyaçlarını IAF otorite organizasyonunun yapısı ile sağlamaktadır. 
 
IAF Uluslararası Akreditasyon Kurumu olarak adlandırılır. 
IAF, sahip olduğumuz ISO 9001 ve ISO 14001 uluslararası geçerliliğinin olduğunun göstergesidir.